FireStats error : FireStats: Unknown commit strategy
Izdelki delavnic

Objave s ključno besedo ‘zbor članov’

Vabilo na zbor članov 23.3.2010

 

VABILO

 

Vabimo vas na  ZBOR ČLANOV Društva invalidov Ljubljana Bežigrad


v  TOREK  23. 3. 2010  OB 16.00 URI,

V VELIKI DVORANI NA LINHARTOVI 13, V LJUBLJANI

(Družbeni center Ljubljana Bežigrad).

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pozdravni nagovor (predsednica društva Lenka Perko).
  2. Sprejem dnevnega reda in poslovnika.
  3. Izvolitev delovnih teles zbora članov.
  4. Poročilo verifikacijske komisije.
  5. Obravnava in potrditev:

-         poročila izvršnega odbora,

-         finančno poročilo za leto 2009,

-         poročilo nadzornega odbora,

-         poročilo častnega razsodišča,

-         letno poročilo Društva invalidov Ljubljana Bežigrad za leto 2009.

  1. Vsebinski in finančni plan dela društva za leto 2010.
  2. Izvolitev nadomestnega člana izvršnega odbora.
  3. Razno:

-         seznanitev z novostmi in ugodnostmi za invalide.

  1. Ogled razstave in skromna pogostitev.


Gradivo za zbor članov je dostopno v pisarni društva v času uradnih ur.

 

 

Vljudno vabljeni z željo, da se zbora članov zagotovo udeležite.

Tudi vaša prisotnost je zelo pomembna za sklepčnost in nadaljnje delo našega društva.

 


Lep pozdrav,

                                                                                              Predsednica društva:

                                                                                                    Lenka PerkoLjubljana,  3.3.2010

 Tu si lako preneseta vabilo z klikom na to povezavo