Konkretni nameni projekta


-         Izdelati personalizirane spletne strani za zaključeno skupino invalidov, ki so aktivni na kulturnem področju,

-         Organizirati dve seriji po osem delavnic oz. srečanj v dveh največjih slovenskih mestih (Ljubljana in Maribor) z naslednjimi cilji:

  • usposobiti omenjeno skupino za postavitev in upravljanje svoje spletne strani v tehničnem smislu – možnost dodajanja tekstov, multimedijskih vsebin, slikovnega gradiva …
  • predstaviti skupini možnosti (samo)promocije na spletu ter izučiti posameznike v tovrstni uporabi spletnih strani, tako da bo posameznik po zaključenem izobraževanju sam promoviral sebe in svoje umetniško delo, ali pa dela drugih,
  • prikazati moč internetnih skupnosti za povečevanje prepoznavnosti v spletnem prostoru,
  • z uporabo študije primera demonstrirati, kako je s pomočjo spletnih medijev možno doseči pozornost širše skupnosti,

-         Voditi ter usmerjati posameznike tekom usposabljanja preko elektronskih medijev ter s pomočjo ‘domačih nalog’ v času med delavnicami,

-         S sklicem tiskovne konference ter prezentacijo umetniških del tečajnikov v času 8. februarja obeležiti zaključek prve serije delavnic,

-         Izdelati publikacijo z naslovom ‘Na spletu nisem sam – priročnik za samopromocijo kulturnih delavcev s pomočjo spletne tehnologije’ po zaključeni drugi seriji delavnic, jo tiskati v nakladi 500 izvodov ter distribuirati po različnih društvih in zavodih, ki združujejo invalide po vsej Sloveniji.

Cilji projekta >>

Prijavnica >>

Komentiraj