O projektu


Projekt Kulturna spletanja, ki ga izvaja Zavod za medgeneracijsko povezovanje Zlata leta, temelji na prepričanju, da so spletne tehnologije in internet kot medij lahko močno orodje zbliževanja ljudi ter so hkrati poslovna priložnost za predstavnike ranljivih skupin, dejavne na kulturnem področju. Namenjen je invalidom, ki se ukvarjajo s kulturnimi dejavnostmi in/ali umetnostjo, njegov osnovni cilj pa je povečanje njihove zaposljivosti.

K udeležbi vabimo posameznike, ki imajo željo, znanje in sposobnost umetniškega ustvarjanja in kulturnega angažmaja in bi svoje delo s pomočjo spleta radi predstavili strokovni javnosti, potencialnim kupcem, delodajalcem ali na splošno širši javnosti.

Udeleženci se bodo specializirali na področju uporabe spletnih medijev. Tekom projekta bodo dobili lastno spletno stran, naučili se bodo tehnične uporabe spletnih orodij, v nadaljevanju pa tudi osnov samopromocije in promocije kulturnega udejstvovanja.

To jim bo bistveno pripomoglo k prepoznavnosti ter vključenosti tako v umetniško, kulturno kot tudi širšo skupnost, hkrati pa povečalo možnost zaposljivosti tudi kot promotor kulture za druge osebe ali organizacije.

Udeležence bomo usposabljali v dveh skupinah (z do 20 udeleženci). Za vsako skupino bomo organizirali po osem delavnic, ki bodo v Ljubljani potekale od 18. novembra 2009 do februarja 2010, v Mariboru pa od 10. marca 2010 do junija 2010.

Na projektu bodo sodelovali strokovnjaki s področja kulture, novinarstva, urednikovanja, spletnih tehnologij, informacijske tehnologije ter organizacije in vodenja računalniških tečajev.

Interesenti lahko dobijo več informacij pri Romanu Čretniku na elektronskem naslovu roman.cretnik@zlataleta.com ali na telefonski številki 041 783 469.

Cilji projekta >>

Konkretni nameni projekta >>

Prijavnica >>