Kulturna spletanja

Projekt za dvig zaposljivosti ranljivih skupin na področju kulture. Izvaja zavod za medgeneracijsko povezovanje Zlata leta.

Izpostavljeno